Jaarverslag 2012

Inkomsten:     
Saldo 01-01-2012

4.303,34 

 
Subsidie Gemeente Overbetuwe

 1.861,00

 
TOTAAL inkomsten   

6.164,34 

   
Uitgaven:    
Zaalhuur, koffie, thee, etc.

 1.203,90

 
Bestuurskosten

 716,95

 
Nieuwsbrief/dorpskrant

 100,00

 
Drukwerk, papier, porto, website

 257,24

 
Inschrijving KvK

 24,08

 
Eenmalige activiteiten

 71,40

 
Structurele activiteiten/betalingsverkeer

 62,96

 
Attenties

 99,90

 
Overige uitgaven

 100,00

 
TOTAAL uitgaven  

2.636,43 

     
Saldo 31-12-2012  

 3.527,91Contact

Secretariaat
post.dorpsraad@gmail.com 

postadres:
Schweitzerpark  4
6671 BR Zetten.

Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Renkum