Jaarverslag 2013

 

Financieeloverzicht 2013  Dorpsraad Zetten-Hemmen

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

01.01.2013

€ 3.527,91

Vergaderingen DB Dorpsraad

12 x

€ 1.340,40

Vergaderingen cie Veiligheid en Leefbaarheid  6 x

Openbare Dorpsraad vergadering  4 x

€ 411,90

Twee vergaderingen voor rekening Gemeente

Afrekening betalingsverkeer

€ 68,64

Attenties bij afscheid, porto, km.

€ 248,50

Kantoorbenodigheden

€ 37,50

Bijdrage dorpskrant de Inzet

€ 100,00

Bouwen website Dorpsraad

€ 201,00

Beheer website Dorpsraad +

€ 236,95

registratie

Registratie domeinnaam

€ 79,86

Subsidie gem.Overbetuwe

€ 1.849,00

Uitkering verzekering

€ 400,00

Totalen

€ 2.724,75

€ 5.776,91

Saldo

31.12.2013

€ 3.052,16


Contact

Secretariaat
post.dorpsraad@gmail.com 

postadres:
Schweitzerpark  4
6671 BR Zetten.

Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Renkum