Jaarverslag 2014

Financieeloverzicht 2014 Dorpsraad Zetten-Hemmen

                                                                                   Uitgaven               Inkomsten

Saldo op 01 januari 2014                                                                      € 3052,16

Vergaderingen DB Dorpsraad 9 x                     € 1003,18

Vergaderingen cie Veiligheid en

Leefbaarheid.  4 x

Openbare Dorpsraad verg. 4 x                            €  783,70

Afrekening betalingsverkeer                                  €  88,17

Attenties sprekers/jubilea en                                € 136,28

km vergoeding.

Kantoorbenodigdheden                                         €  35,85

Bijdrage dorpskrant de Inzet                                € 100,00

Beheer website                                                       € 238,98

Herstel publicatiebord                                           € 484,00

Subsidie gem. Overbetuwe                                                                  € 1834,00

Totalen                                                                     € 2870,16              € 4886,16  

Saldo op 31-12-2014                                                                              €2016,00


Contact

Secretariaat
post.dorpsraad@gmail.com 

postadres:
Schweitzerpark  4
6671 BR Zetten.

Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Renkum