Jaarverslag 2015

 

Financieeloverzicht 2015 Dorpsraad Zetten - Hemmen
Uitgaven Inkomsten
Saldo op 01 januari 2015 € 2.016,00
Vergaderingen DB Dorpsraad 8 x € 740,90
Vergaderingen V & L 4 x € 262,50
Openbare Dorpsraad verg. 2 x € 397,70
Afrekening betalingsverkeer ING € 107,29
Attenties voor sprekers/inleiders € 48,53
Attenties bij jubilea en afscheid € 240,20
Attenties voor zieken € 32,95
Kantoorbenodigdheden € 25,00
Beheer website € 240,00
Vergoeding reiskosten  € 11,00
Overige uitgaven € 50,00
Gift woningstichting ( opening model woning) € 25,00
Subsidie gem.Overbetuwe € 1.827,00
Totalen € 2.181,07 € 3.843,00
Saldo op 31.12.2015 € 1.661,93

 


Contact

Secretariaat
post.dorpsraad@gmail.com 

postadres:
Schweitzerpark  4
6671 BR Zetten.

Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Renkum