Jaarverslag 2016


Financieeloverzicht 2016 Dorpsraad Zetten – Hemmen

Uitgaven Inkomsten

Saldo op 01 januari 2016 € 1.661,39

Vergaderingen DB Dorpsraad  10x € 995,80

Vergaderingen V & L               3x € 202,50

Openbare Dorpsraad vergadering  3x € 221,25

Afrekening betalingsverkeer INGB € 111,21

Bijdrage Dorpskrant Inzet € 50,00

Attenties voor zieken € 70,15

Attenties bij jubilea en afscheid € 67,00

Vergaderingen Zicht op Zetten € 99,56

Km.vergoeding € 10,00

Beheer Website € 239,00

Kantoorbenodigheden/kopieerwerk € 25,00

Subsidie gem.Overbetuwe € 1.825,00\

Totalen € 2.091,47 € 3.486,39


Saldo op 31-12-20016 € 1.394,92Contact

Secretariaat
post.dorpsraad@gmail.com 

postadres:
Schweitzerpark  4
6671 BR Zetten.

Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Renkum