Zetten

Zetten telt ongeveer 5000 inwoners. Het heeft een uitgebreid winkel- en dienstenbestand en vervult daarmee een streekfunctie. Ongeveer 75% van de beroepsbevolking is werkzaam in de commerciële dienstverlening. Van oudsher is het dorp bekend als een centrum voor zorg en onderwijs en heeft het een verbinding met het Betuwse fruit dat van 1917 tot 1999 op de Veiling Midden Betuwe verhandeld werd.
Het centrum van het dorp ligt langs de Hoofdstraat en aan het Wilhelminapark, rondom het Julianaplein en de Beatrixstraat. Het oudstegedeelte ligt ten oosten van het centrum en voor een gedeelte aan de invalswegen. Ten noordwesten van de kern stammen de huizen uit de wederopbouw. Sinds de jaren zeventig breidt het dorp zich in zuidelijke richting uit. De meest recente en toekomstige ontwikkelingen vinden plaats 
tussen de Veldstraat, de A15 en de Wageningsestraat.
Het gebied tussen de spoorlijn en de A15 is de laatste jaren ingrijpend veranderd i.v.m. de aanleg van de Betuweroute. Diverse huizen en het bedrijf Vogelenzang zijn verdwenen om plaats te maken voor de Route en het nieuwe viaduct eroverheen. In dit gebied bevinden zich naast het station en de voormalige veiling, de sportaccommodaties van zwembad Leygraaf, voetbalvereniging Excelsior en tennisclub De Leigraaf.


Contact

Secretariaat
post.dorpsraad@gmail.com 

postadres:
Schweitserpark  4
6671 BR Zetten.

Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Renkum