Nieuws en wetenswaardigheden uit uw omgeving:

Nieuwe online poll: Zetten-Zuid; Uw invulling.

De dorpsraad Zetten-Hemmen heeft een online poll gestart met betrekking tot invulling van plan Zetten-Zuid. In het voorontwerp bestemmingsplan voor Zetten-Zuid, dat ter inzage ligt bij de Gemeente Overbetuwe is nog de mogelijkheid om invulling te geven aan o.a. het groen en de algehele uitstraling van de wijk.
De dorpsraad is benieuwd naar wie er in Zetten-Zuid zou willen gaan wonen en welke invulling er volgens hen zou kunnen worden gegeven aan o.a. de groenvoorzieningen. Maar ook de mening van omwonenden en de overige dorpsgenoten vinden wij van belang voor het realiseren van een mooie nieuwe wijk.
Vul de poll in door te klikken op de volgende link: Zetten-Zuid; Uw invulling.
Op donderdag 22 juni 2017 houd de dorpsraad in samenwerking met de Gemeente Overbetuwe en de projectontwikkelaar een informatieavond  in de Wanmolen te Zetten om 20.00 uur. Tijdens deze avond presenteren we een tussenstand van de lopende poll en bieden wij u de gelegenheid om wat meer te weten te komen over de plannen van Zetten-Zuid aan de hand van het voorontwerp bestemmingsplan.  Even ter verduidelijking: het voorontwerp bestemmingsplan is slechts een idee van het plan; het is dus géén definitieve invulling van het plan Zetten-Zuid. Wij heten u allen van harte welkom op de 22 juni aanstaande.
De poll is inmiddels gesloten en de gegevens worden verwerkt en gedeeld met de Gemeente Overbetuwe. We zullen de resultaten ook delen op de website en facebookpagina.


Zicht op Zetten.
Een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit het perspectief van inwoners en direct belanghebbenden in Zetten mee te denken en initiatief te nemen. Vraag daarbij is: hoe zou ons dorp Zetten zich op weg naar 2025 kunnen ontwikkelen? Kunnen we een beweging op gang brengen naar een dorp zoals wij dat willen in de toekomst? Voortvarend zijn we van start gegaan, met allereerst het vaststellen van een gemeenschappelijk motto “Zetten 2025: levendig, verbonden en duurzaam”. Missie Onze missie is om gezamenlijk als dorpsbewoners Zetten leefbaar en aantrekkelijk te houden voor alle (toekomstige) bewoners en bezoekers. Wij zien Zetten als een levendig dorp waar je graag woont, werkt, recreëert en leert op een duurzame manier. Doelen Eerder hebben wij in verschillende werkgroepen ideeën bedacht voor een levendig en verbonden Zetten. We hebben scenario’s ontwikkeld waarvan wij denken dat die in 2025 werkelijkheid zouden kunnen zijn. Uit dit proces is naar voren gekomen dat wij Zetten in 2025 het liefst behouden als regionaal aantrekkelijk dorp. In deze regionale functie zit volgens ons de kracht van Zetten. We willen terugloop van voorzieningen en afname van het aantal inwoners voorkomen. Zetten heeft op dit moment een uitzonderlijk goede uitgangspositie, hiervan willen we profiteren. Denk aan onze goede scholen, openbaar vervoer, bedrijventerrein, landelijke zorginstituten, cultureel aanbod, verenigingen, voorzieningen, winkelaanbod, aansluiting op snelwegen etc. Wij, als comité en opstellers van dit document zien het zitten om ons in te zetten voor een regionaal aantrekkelijk dorp; Zetten als de Westpoort van de stadsregio (tussen Wageningen, Nijmegen en Arnhem). Met waarborg van het dorpse karakter uiteraard. Deze doelen vragen extra inspanningen van Zettenaren en gevestigde organisaties, maar zullen tegelijkertijd ook zorgen voor extra verbondenheid juìst door die gezamenlijke inspanning.
Voor meer informatie kunt u klikken op de onderstaande link (download PDF-file).
20170613 Visie Zetten def.pdf

 


Contact

Secretariaat
post.dorpsraad@gmail.com 

postadres:
Schweitzerpark  4
6671 BR Zetten.

Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Renkum